Thursday, 17 September 2015

Refugee crisis tests Islam’s fundamental tenet of Ummah
Published on Islamic Monthly 
German Chancellor Angela Merkel recently stated that the migrant crisis is testing European core values and that Europe is facing a humanitarian crisis that shows no sign of letting up. With Germany expecting to receive the most number of asylum applications this year — 800,000 — Merkel called on all European Union countries to show an equal willingness to help.
Strangely, in the Muslim world, there is a deafening silence from Syria’s neighbor: the Gulf region. The oil-rich countries have not offered asylum to their Muslim neighbors. Not only is the Gulf much richer than many EU countries still deep in the financial crisis, it is closer to Syria, shares the same language and, most importantly, the same religion that dictates a strong community (Ummah) of Muslims as a basic tenet. Yet, the Gulf has closed its doors, turned away from the tragedy, and assumed that giving some money to refugee camps is enough to show empathy.
Since 2011, the U.S. has given $4.3 billion to Syrian refugees, Kuwait $1.2 billion, Saudi Arabia $597 million and Qatar $244 million. Gulf countries can arrange to bring in a large number of expatriates that perhaps would double or triple their population, but have refused to make resettlement or employment an option for a single Syrian refugee.
The media and public are focusing on Europe in calling on it to open its doors to refugees and European leaders are tackling the question, but no such calls are being made of the Gulf’s responsibility, something activist Faisal Saeed Al Mutar calls “the racism of lower expectation.” Ignoring the responsibility of the Gulf means that we expect Europeans to be naturally kinder and more humane than people from the Gulf.
To assume that this difference is a default is demeaning and degrading for anyone from the Gulf countries. We should refuse to accept the assumption that all our friends and colleagues in the Gulf have less empathy, less of a human heart than those in Europe.
The refugee crisis is also testing how Muslim countries are genuinely practicing the true meaning of Ummah. Used by Prophet Muhammad in his Constitution of Medina, the term “Ummah” originally meant a community where people from all religions — regardless of whether one was a pagan, Jew, Christian or Muslim — can live peacefully together. Based on this definition alone, Europe has more potential to become a much better Ummah than the homeland of Islam.
With Iraq bordering Syria, the Gulf is much closer than Europe, which is months of walking, a sea of sharks and drowning away. If the Gulf continues to close its border to Syrian refugees, the countries are proving that they deserve the racism of lower expectation and fall behind Western countries in creating a true Ummah. Muslims and non-Muslims, wealthy Western countries and wealthy Gulf countries should show their humanity to this horrendous refugee crisis.
---
Trong đạo Hồi, khái niệm Ummah vô cùng quan trọng. Khi Muhammad rời Mecca chạy tị nạn đến Medina, ông nhanh chóng chiếm được sự tôn trọng của cộng đồng dân cư ở đây, lúc đó là một thành phố đa sắc tộc gồm rất nhiều người Do Thái, Thiên Chúa, Pagan (đa thần giáo), và những tín đồ cải đạo đầu tiên của Hồi giáo. Họ bầu ông làm người lãnh đạo trong các cuộc đàm phán. Với tư cách là một người ngoài cuộc, Muhammad đã thể hiện sự công minh của mình khi thiết lập Hiến Pháp thành Medina, trong đó từ Ummah được dùng để chỉ một cộng đồng đa sắc tộc sống với nhau hoà bình, hữu nghị.
Từ Ummah sau đó bị bóp méo, và dần dần ý nghĩa của nó hoàn toàn thay đổi, không dùng để chỉ một cộng đồng đa sắc tộc chung sống tương trợ lẫn nhau nữa mà để chỉ bó hẹp trong cộng đồng Hồi giáo, gạt các tôn giáo khác ra ngoài định nghĩa. Medina, Mecca không còn là những thành phố tự trị của cộng đồng đa sắc tộc mà dưới quyền cai trị của chính quyền Ả Rập Saudi (vốn là một bộ tộc ở nơi khác đến đánh chiếm ở thế kỷ 19) hiện nay thậm chỉ chỉ cho phép người Hồi đặt chân vào.
Khái niệm Ummah chỉ là một trong vô vàn triết lý và khái niệm của Hồi giáo đã dần dần bị đổi thay theo dòng lịch sử. Tệ hơn nữa, Ummah còn bị các phần tủ cực đoan dùng như thể một lý tưởng đế quốc Hồi giáo toàn cầu (Islamism) với mục tiêu cải đạo và đặt cả thế giới dưới luật lệ Hồi giáo.
Nếu chúng ta quay trở về ý nghĩa nguyên bản của Ummah thì chúng ta có thể nhìn nhận cuộc khủng hoảng tị nạn hiện nay từ một góc độ rất khác. Trong khi rất nhiều nước châu Âu đau đầu với việc làm sao có thể tiếp nhận số nạn nhân chiến tranh khổng lồ thì những quốc gia giàu có vùng Vịnh đóng chặt cửa, từ chối không nhận bất cứ một nguời tị nạn nào. Những quốc gia này có thể phân phối công ăn việc làm cho một khối lượng người nước ngoài lớn gấp đôi, thậm chí gấp 10 lần số dân bản xứ, nhưng lại từ chối giúp đỡ chính những tín đồ cùng tôn giáo. Ả Rập Saudi sở hữu những chiếc lều hiện đại có cài đặt máy lạnh với sức chứa 3 triệu người, nhưng kiên quyết bỏ không. Lưu ý là toàn Syria có 4 triệu nguời chạy tị nạn. Hài hước hơn, Saudi còn tuyên bố rằng họ sẵn sàng giúp Đức (nhận 800.000 tị nạn năm nay) xây 200 thánh đường Hồi giáo - một cử chỉ thể hiện âm mưu truyền bá tôn giáo cực đoan dòng Wahhabism của Saudi hơn là một nghĩa cử giúp đỡ đồng loại. Xây thánh đường cho nạn nhân chiến tranh thì có khác gì đưa kinh thánh cho người chết đói?
Thật vô lý khi chúng ta kêu gào các quốc gia châu Âu giàu có phải khoan dung, phải độ lượng, trong khi mặc định chấp nhận các quốc gia vùng Vịnh giàu có gấp hàng chục hàng trăm lần nhưng lại có thái độ dửng dưng với nỗi đau của nguời vừa là hàng xóm, vừa là tín đồ cùng tôn giáo. Về nguyên tắc, đây là sự phân biệt chủng tộc, bởi chúng ta mặc định đã là Tây Âu thì đương nhiên là tốt hơn, tình người hơn các sắc dân khác.
Tôi không chấp nhận. Tôi phản đối việc phải chấp nhận rằng những người bạn, người đồng nghiệp của tôi ở vùng Vịnh là những kẻ không có nhiều tình thương và sự khoan dung bằng những nguời bạn và đồng nghiệp của tôi ở châu Âu. 
Nếu căn cứ vào ý nghĩa nguyên bản của Ummah, thì châu Âu đang trở thành một Ummah tốt đẹp hơn nhiều lần chính quê hương của Hồi giáo. 

Friday, 11 September 2015

QUICK FACTS ON THE ASYLUM SEEKER CRISIS

Published on Islamic Monthly and Tiếng Việt on BBC

1. Why does Hungary prevent asylum seekers from going to Germany?


According to the European Union’s Dublin Regulation, asylum seekers are expected to register at the first EU country they reach. In this case, it is Hungary. The main disadvantage of this system is that it unfairly places a disproportionate amount of responsibility on frontline states like Greece and Italy. Greece has been overloaded with applications since hundreds of thousands of asylum seekers first arrived in the Greek Islands across the Mediterranean Sea. Germany has suspended the Dublin rule and will consider asylum cases passing through other EU countries. Finland has stopped sending people back to Greece. 

2. Why do refugees want to go to Germany?

Once asylum seekers have been registered, they will wait to receive a decision. According to Eurostat, the highest number of positive asylum decisions in 2014 was in Germany (48,000), then Sweden (33,000), Italy and France (each 21,000), the U.K. (14,000) and the Netherlands (13,000). These six countries made up 81% of the positive decisions that the EU issued that year. The likelihood of being granted refugee status in Germany is the main reason asylum seekers want to lodge their claims there.

Asylum seekers presently stuck at a Budapest train station say they consider Hungary to be similar to Serbia and Macedonia, “having a thin veneer of prosperity, but being fundamentally relatively poor and still developing. And Greece, though developed, is in economic crisis.”

With the advancement of Internet and social media, asylum seekers can research other important factors such as the quality of the refugee camps, the length of the process, the level of freedom, language and how empathetic locals are toward refugees.

3. What is the process?

To gain refugee status, asylum seekers must prove they are fleeing persecution and would face harm or even death if sent back to their country of origin. While waiting for the decision, which may take months or years, asylum seekers have the right to food, first aid and shelter in a reception center. Also, asylum seekers are supposed to be granted the right to work within nine months of arrival.

They may be granted refugee status on the first try (first instance) or, if denied, can appeal the decision. According to Eurostat, 45% of first-instance asylum decisions were positive. Nearly 104,000 people received refugee status in the EU last year, nearly 60,000 subsidiary protection status (do not qualify as refugees but will be protected) and more than 20,000 authorizations to stay for humanitarian reasons (do not qualify as refugees but will be taken care of). If an asylum seeker is denied, he/she is expected to make an arrangement to leave the country, or will be forced to do so on a return flight.

4. What about other countries?

More than 4 million people have fled Syria. According to the U.N. High Commissioner for Refugees,  more than 1.9 million have gone to Turkey, more than 600,000 to Jordan and 1 million to Lebanon (one refugee for every four Lebanese).

In total, approximately 600.000 asylum seekers arrived in Europe in 2014 – a continent with the population of roughly 742 million, which makes a ratio of 1 refugee for every 1200 people. Although the number rises much higher this year, media is creating the idea that the refugee wave looks like a tsunami, while anti-refugee protests call them with "swarm", "virus", or "parasites", which is both untrue and inhumane.

According to UNHCR data, in the first seven months of 2015, there were 126,232 Syrian asylum seekers lodging applications in the EU: 39,254 in Germany, 38,002 in Serbia and Kosovo, and 10,847 in Hungary. There are also a large number of asylum seekers from Afghanistan (77,731), Iraq (61,463), Albania (33,767), Eritrea (21,631) and Pakistan (17,021).

The number of submitted applications does not correspond proportionally with the number of those granted refugee status. A table published by the Guardian shows that Bulgaria or Denmark are more likely to approve applications rather than Hungary or France, which explains why many asylum seekers do not want to register in Hungary or France.    

Neighboring oil-rich Gulf States have not taken any Syrian refugees. They are receiving increasing criticism from other countries and are being pressured to show more sympathy to their fellow Muslims. Officially, Syrians may apply for a work permit in the Gulf, but the process is expensive and many people believe that  unwritten restrictions make it difficult for Syrians to actually get a visa.

5. Why is Germany so generous?

Most of the Syrian refugees cannot speak the language, come from a very different culture, in many cases, are terribly traumatized and have limited financial capacity. They also need to be quickly employed, but their skills probably do not match with the labor market. Still, Germany doesn’t seem to mind: It is leading the chart and is expected to take 800,000 asylum seekers this year. One writer speculates that this relates to deep-rooted German psychology, as people are still shaken by the Nazis’ atrocities against the Jews. Syrians are the “new Jews.”

Germany is the most powerful and stable country in the EU, and has been a migrant economy since the mid-1960s. It is constantly in need of laborers, with up to 589,000 unfilled positions in July 2015.

6. Why are countries denying asylum seekers?

Apart from reasons listed above, there may be widespread Islamophobia in these countries, and government and public officials are concerned that radical or terrorist elements can infiltrate into their countries as asylum seekers.

7. What is the solution?

Accepting more asylum seekers may not be sustainable. Such a solution may encourage the now 30,000 human traffickers in Europe to continue to prey on the life and money of asylum seekers by not offering them sufficient safety or abandoning them halfway. It is also difficult and ethically controversial to draw a hardline between war refugees who flee death and economic refugees who flee poverty. With the Islamic State group increasingly becoming more of an inspiration, IS-motivated radicals can mix in with innocent refugees and eventually sabotage the safety of the host country.

What European countries can do is to impose a higher quota based on various factors, including the gross domestic product, unemployment rate, population, etc. We should call for the Gulf and developed countries in Asia, also Australia and New Zealand to share the burden. However, the ultimate solution for this crisis was best expressed by a 13-year-old Syrian boy told the press while he and hundreds of others were prevented from boarding a train from Hungary to Germany: “Stop the war! Just stop the war in Syria.”

Saturday, 22 August 2015

Flee to Europe if you can, but know the reality await


I'm gonna have a nightmare (and probably many more) after watching this morning's news. On the TV screen, Macedonian riot police pushed back hundreds of Syrian refugees trying to cross the border, using truncheons to beat the migrants back, including teargas. A tiny little boy was squeezed between the legs of the police. He was so tiny that he could actually escape if not for his mother/father hand to hold him back.
More than 4 millions of Syrian refugees are seeking a safe place, mainly in Turkey, Lebanon, Jordan and Iraqi Kurdistan, hundreds of thousands are risking their lives trying to reach Europe. Meanwhile, the oil-rich countries in the Gulf are taking ZERO refugees. So let me put this straight: You are interested in migrant workers only, aren't you? In the end, you can not keep the refugees' passports and throw them out of the country if they turn out to be a headache, is that correct?
(If I happen to sound angry. That is because I am).
For anyone who can spread this message around to other refugees. Flee to Europe if you can, but please keep in mind that the picture here is not as glossy as you may have heard, that is the refugees will be given a house, a car, and job and a smile to move on. Most of the destinations cities are overloaded with refugees and they have to fend for themselves, sometimes without basic food and water. The locals are getting irritated instead of a welcome you absolutely deserve. The support system has been broken down, and European governments have not been able to create a better solution for this humanitarian crisis.
It hurts horribly to say this, but please be prepared for the worst: you might have to jump from a frying pan into the fire. 
---
---
Cuộc chiến ở Syria và nội chiến ở một số quốc gia Trung Đông đang tạo ra một thảm kịch tị nạn chưa từng có trong lịch sử. Hơn 4 triệu người Syria bỏ đất nước, hơn 10 triệu người Syria phải rời khỏi thành phố làng mạc quê hương. Gần 3,5 triệu số nguời tị nạn hiện đang ở Thổ, Jordan, Iraq và Lebanon, số còn lại cố gắng vượt biển hoặc bằng đường bộ vào Châu Âu. Số lượng người chết trên biển tới gần 4000 người. Mỗi ngày có hàng trăm người tị nạn trên những chiếc thuyền cao su gần như xẹp lép cập bến Hy Lạp và Ý. Ai cũng hồ hởi vì cuối cùng đã tới châu Âu. Ai cũng ngỡ sẽ được đón tiếp và tiếp tế chu đáo như hình ảnh của châu Âu từng có trên truyền thôn, có nhà, có việc làm và có tiền trợ cấp. Nhưng sự thật là hệ thống cứu trợ tỵ nạn ở châu Âu đang trở nên quá tải bởi số lượng nguời tị nạn ồ ạt, người dân bản địa cáu giận và xua đuổi những kẻ khốn cùng. 
Hôm qua, cảnh sát chống bạo động Macedonia dùng dùi cui và lựu đạn cay để đẩy lùi hàng trăm người tị nạn tìm cách vượt qua biên giới trên đường đến Tây Âu. Tấm ảnh này có lẽ sẽ là cơn ác mộng của tôi nhiều ngày tới: Một cậu bé nhỏ xíu tìm cách vượt qua hàng rào chắn của cảnh sát Macedonia. Cậu đã có thể lọt thỏm và thoát chạy, nhưng bị bàn tay của bố mẹ níu lại.
Chúng ta thua rồi. Tôi thua rồi. Gần một nửa lương hàng tháng đóng thuế nhưng không thể kịp thời khiến cho chính quyền các nước châu Âu thiết lập một hệ thống cứu trợ tỵ nạn nhân văn hơn, hiệu quả hơn, gấp rút hơn. Không gì khủng khiếp hơn khi nhìn thấy những nạn nhân của chiến tranh, thay vì được tiếp tế chu đáo thì lại bị cảnh sát dồn ngược trở lại phía bên kia của đau thương.
Và cuối cùng là câu hỏi dành cho các nước vùng Vịnh giàu nứt đố đổ vách, vùng đất thánh của Hồi giáo: Saudi, Bahrain, Tiểu vương quốc Ả Rập, Qatar. Họ không chấp nhận BẤT CỨ MỘT NGƯỜI SYRIA TỊ NẠN NÀO, kể từ khi cuộc chiến bùng nổ. Saudi thậm chí còn đánh bom ác liệt Yemen, đóng góp thêm hàng ngàn bước chân tị nạn thay vì dùng một hạt cát trong sa mạc tiền dầu lửa để đón nhận và cứu trợ người Hồi trên quê hương mình.

Sunday, 26 July 2015

When "less is more"

Drisana Levitzke-Gray (Photo: Mamamia Women network)

A few days ago, I attended an event in Sydney where the public met 4 Australians of the Year. All women, all impressive, and all inspiring. However, Drisana Levitzke-Gray stole my heart. The young woman was born in a family with deaf history, but she proudly refuses to see that as an impairment: "We do not lack an ability, we have a different way of experiencing life", "deaf is not a disability but a minority language". For her many others, disability is not a liability but an asset.
In Norway, this is not just a dream but a reality. 72% of employers in the health sector reported employing people with disabilities. Greater knowledge of health problems and disability provide employers in the health sector a more accurate and less prejudiced approach.
In the end, we are all handicap. We are beaten, saddened, failed, and hammered by the harshness of life. But hey, let's try to learn from Drisana Levitzke-Gray, that "happiness is a state of mind", and that "less is more".
Below a piece I wrote for a Vietnamese news on this thought.

Tuesday, 28 April 2015

Sex workers - On the Edge of the Ethic War

Below is a two-part article I wrote to advocate the decriminalization of sex work. It came as a pleasant surprise for me to find out that more than 70 countries, including very religious and conservative ones in Asia and Latin America have legalized prostitution. Sex work is work, and it should be be seen from a realistic angle of life. The profession has been here since time immemorial, and it is here to stay. Denial or defense simply is not sustainable, and frankly, a big fat lie to ourselves.

http://www.thanhniennews.com/commentaries/sex-worker-on-the-edge-of-the-ethic-war-42615.html

http://www.thanhniennews.com/commentaries/sex-worker-on-the-edge-of-the-ethic-war-part-2-42664.html

---
Part 1-  VICTIM and VICTIMIZED

I’m writing this amid a current scandal in Vietnam which involves a celebrity being publicly exposed by some media to be a prostitute. Her pictures have gone viral, with as much personal information included as possible. “Whore”, “hooker” and many other degrading words have been used to hurdle shame and guilt upon the woman.

In Vietnam, although the law only imposes moderate punishment (a fine of from 5-25 US dollars) on prostitutes, sex workers are subjected to harsh social criticism. Even the terminology “sex worker” is virtually non-existent since very few would consider trading sex for money as work.
In this article of two parts, let's consider some arguments that have consistently been used to ban prostitution, commonly seen as a profession which is as old as the humanity itself. The questions we want to answer is: “Is prostitution inherently immoral and harmful? Should it be criminalized and punished?”.

1.    "Sex workers are exploited and and coerced to work by criminals, that is why it is harmful"
One of the main reasons why prostitution is considered harmful stems from the fact that in many cases, sex workers are coerced into becoming a prostitute. They are considered victims of the last choice, human trafficking, economic hardship, domestic abuse, or criminal organizations.

According to a statistics from the UN, 80% of border-crossing human trafficking are women and girls, most of them are consequently subjected to sexual abuse and forced to work in the sex industry. It has become common knowledge that many women who end up in the Red Light District of Amsterdam, were promised a career in dance and entertainment.

Some prostitutes are unaware victims of lover boys who target vulnerable teenagers, make them fall in love, then isolate them from families. The girl are slowly trapped in the vicious circle of manipulated relationship with a terrifying mixture of emotional terrorism, dependent love affair, and confusing perceptions of sex, love and money.

Needless to say, those who coerce others into prostitution also include their loved ones: parents who are desperate for money, partners who see their “better half” as “better” in term of financial support. In India, several villages such as Ingonia are known to survive and thrive on the profession. “Born into brothels” is an award-winning documentary in which children of Sonagachi were given a camera to capture their daily life in this red light district. Most female sex workers in this documentary were portrayed as indirect victims of poverty or domestic coercion.

Ironically, if we accept that sex workers are genuinely victims of coercion and crimes, and that is why sex work should be banned, then criminalizing sex work is nothing more than an unethical act to punish the victims one more time. Blaming the victims is obviously easier than finding the culprits, especially when the culprits are hidden behind the thin veneer of families, love, sacrifice, or a corrupted system. We cannot punish a malfunctioning economy that creates such a terrible poverty that consequently puts people in to a situation of having to choose trading sex for survival, can we?

However, if the causal link between coercion and victimhood is the reason why prostitution is harmful and should be banned, then frankly, this can be argued to be the case with most of professions on earth. To a certain extent, all of us are coerced into doing what we are doing, since none of us is 100% free to do what we individually want. Freedom is never absolute, and as members of a society, we all have to sacrifice, compromise, or adjust ourselves to suit the situation, hence, allowing ourselves to be coerced into doing something we genuinely would not want to do. From this point of view, we are all victims of societal pressure, at varying degrees.

At this point, “degree” should be the focal point of this argument. To what degree is coercion acceptable? This is not a question of a bi-polar spectrum where one extreme is right and the other is wrong. This is a question of one single scale with one single attribute of “suffering”, one end more acceptable and the other end less so. Our hypothesis then can be stated as: “If we can somehow make the degree of coercion in prostitution at least similar to other lawful professions, then sex work should be considered a lawful profession”.

This leads the discussion away from the unfair treatment of punishing the victims and focuses the solution on regulations and law enforcement, which is the basis of a civil society. By decriminalizing prostitution and imposing strict rules, victims will be able to avoid double punishment, leading to an escape that is safer and more sustainable than what they have had to endure.

Many studies have proved that criminalizing prostitution creates double incrimination. A study in Florida shows that 82% of the sex workers have been assaulted, and 68% have been raped. They fear to report to police since this can be used as evidence to make them committed another felony charge of working as sex workers. A 2002 Chicago based study found that 30% of exotic dancers and 24 % of street-based sex workers who had been raped identified a police officer as the rapist. Up to 17% of sex workers interviewed reported sexual harassment and abuse, including rape, by police. They had been forced to strip or engage in other sexual conduct while in police detention. Again, a victim is victimized one more time, ironically with a punishment exactly the same as their accused felony.

Further, while acknowledging that this argument of victimhood is valid, we also need to accept the fact that not all sex workers are coerced into prostitution. Many of them choose this profession voluntarily because it fits their life style and personality, or because it is economically efficient, without any pressure.

In the last few months, I have been part of a volunteer group helping to deliver tea and coffee to sex workers in the Red Light District of Amsterdam. I started the job with the idea that all these people are victims, and I could not be more wrong. While some of them are surely coerced into prostitution, there are many who choose to work here freely. Sex work is exactly that, work. And what well-intended people should do is to protect those who are forced to enter the industry, and support those who are the boss of their life, regardless of who they choose to be, as long as it is honest labor.
At this point, we have the second hypothesis regarding the argument of victimhood: “If we can be sure that sex workers choose their profession freely, then sex work should be considered a lawful profession”.

Feminism has been torn between these two viewpoints since the end of the 20th century. Half of the feminists believe that sex workers are victims, even to the point that they themselves are not aware of their victim status. Liberal Nordic countries such as Sweden and Norway fall into this categories, punishing the buyers and not the sex workers themselves. The other half of the feminists believe that sex workers are also people who choose this profession on their voluntarily basis. The Netherlands and Germany legalize prostitution with strong regulations, making a genuine effort to ensure that sex workers are protected against abuse and coercion (to a certain acceptable degree on par with other lawful professions, of course).

2.    "Prostitution is degrading, that is why it is harmful"  
Prostitution suffers from a strong social stigma as a degrading profession. Being moral or immoral is not the point here, but the way societies look at it. One should not choose to be a sex worker simply because it is a degrading job to do. We try to avoid this profession not because it is wrong, but because societies attach very limited amount of respect to it.

More often than not, those who adhere to this argument are often hypocritical without even knowing it. When the Vietnamese celebrity was exposed on the media, some shook their head in a combination of disgust and empathy: “Sex work is also work, nothing wrong with it. But I still find her disgusting and I curse her for wanting to do that job. Why? Because she knows people dislike it, and yet, she still does it”.

This double standard is deafening, yet so well disguised under the cover page of social conformity. In a nut shell, the job itself is honest labor, but one still should succumb to social stigma and avoid it. Even people who accept that prostitution is pure honest work also cannot escape the need to surrender and bow to the negative social perception and betray their own genuine point of view.

Not only is this argument subject to hypocrisy, social perception towards prostitution as a degrading job cannot rule out the fact that many other professions in our societies are also degrading and not socially desired. Not so many of us can loudly claim to be Jesus-like and give convincing evidence that we love everyone without a tiny bit of bias based on what job they do for a living. Some of us use degrading words to address housemaids, shoe-shine boys, scrap scavengers, or street porters…despite the fact that they are earning money honestly with their labor. If we do not criminalize these professions on the basis of socially undesirableness, why should we do that to prostitution?

Clearly, the discussion should be focused on how to change the stigmatized social perception of sex work, and not the moral nature of sex work itself. If we criminalize a profession simply because it is an unwanted profession by the society at large, then again, we are punishing and victimizing the victims who are already marginalized by the society. Worse, this punishment is purely based on our fear of being seen as sympathizers for the oppressed. If that is not hypocrisy, then I don’t know what is.

Again, the hypothesis that should be stated here is: “To an extent that we can promote social acceptance and empathy towards sex workers, then sex work should be able to be considered as lawful work”.

PART 2: SOCIAL MENACE or SOCIAL NEED?  

While some sex workers choose their job voluntarily, others can be victims, and hence, need not to be victimized one more time with punishment from the legal system. Obviously, other arguments used to support the ban on sex work do not always come from the sympathy with the victim status of sex workers. Quite a contrary, these arguments target them as the source of social menace, the cause of ethics decadence and the reason why humanity is morally ruined. In another words, sex workers are no where near the status of being victim, they are squarely and simply the culprit.  

3.    Is prostitution being harmful to marriage?
Of all the arguments, this is the weakest one, since it is often used by those who inherently lack of confidence in their sexual prowess, a lack of trust in their partner's fidelity, or ability to maintain a stable marriage, or : “I oppose sex workers because my partner can cheat on me, and our marriage will be destroyed”.

Obviously, this argument is faulty since the burden of guilt should be borne by the unfaithful partners, not the sex workers. The society is full of temptation: sex, power, money, beautiful jewelries, expensive cars, delicious food, and so on and so forth. Ethical people know exactly what they can obtain and what not. If fast food is generally needed but can be unhealthy if eaten too much, should we criminalize fast-food and shut them down, or should we control ourselves not eating too much?  Blaming fast food, or blaming sex worker is just another way to profess our weakness in self-control and regulation.

In another counter-argument, it has been proved that prostitution, if regulated well, can help to protect marriage. Single, inexperienced, or sexually frustrated people can safely find an escape without engaging in rapes or illicit affair with other people’s partners and hence, ruining an otherwise happy marriage.

In 2010, the Family Protection Society in Australia was forced to publicly apologize to Tasmanian sex workers for saying the industry is harmful to women and breaking up marriages. The message is clear, if you eat the forbidden fruit, you are the culprit, not the fruit. Evidence? We still eat apple until this day.

4.    Is  prostitution spreading STD to wider population? 
Of all the arguments, this is the one that has been proven wrong at the strongest level. Study after study has shown that once sex work is regulated and decriminalized, sex workers have a much lower percentage of STD infection, compared to the wider population. Since the institution of mandatory condoms in Nevada's brothels in 1988, not a single sex worker has contracted HIV. In one Australian study carried out in 1998, the prevalence of sexually transmitted bacterial infections was 80 times greater in 63 illegal street prostitutes than in 753 of their legal brothel counterparts.  In the early '90s the Thai government began working with brothel owners to enforce 100% condom use. Free condoms were given to brothels, and sex workers were told to insist on condoms. Establishments that allowed unprotected sex were shut down. As a result, condom use increased from 14% in 1989 to over 90% by 1994. Over the same period, the number of new STD cases among men treated at government clinics plummeted by over 90%. HIV infection rates among military recruits fell from 4% in 1993 to below 1.5% in 1997.

Understandably, criminalizing prostitution fuels the possibility of STD, as it is uncontrolled, workers unprotected, and in many cases, they are willing to succumb to customer’s requests of unprotected sex in order to reduce the time spent on the street, and hence escape the police’s attention. Since condoms can be used as evidence and a form of harassment during street arrests, fear of felony charges can discourage safe sex, and contribute to the vicious circle of victim, being victimized, and then making others victims of STD.

5.    Is sex an inappropriate commodity?
Very often, sex is regarded as a product that should not be put on par with other commodities since it is too intimate, too divine, or too vulgar. Let’s take this down one by one.

Sex is intimate. No doubt. But is sex more intimate than personal thought, than dirty, seedy, deep dark secrets and scandals that have been commercialized, manipulated, written and crazily advertised to fame-boost and make money for celebrities worldwide?

Have a look at some of the world’s famous biographies and you will know what I mean. From incest, rapes, sexual violence, cheating to sex tactics; from family hatred, friendship betrayal, unmasking of loved ones, to deepest personal fear and obsession…you name it. Are these less intimate than an ordinary intercourse?

Sex is divine. Well, maybe. To be precise, sex deserves that status only when it is combined with other wonderful emotion and relationship such as love. It is almost ridiculous to consider sex always a product of love and genuine feeling between two parties. In its pure nature, sex is reproduction, and its foremost function is to help reproduce. This applies to everything on earth, from plants, animals, to humans. Of course sex as a result of love is the ideal, but this world is not populated by idealists, it thrives by realists who know all too well that we as human beings cannot rely on love to survive. If this planet was dependent on love to exist, none of us would be here today.

Sex is vulgar. For some, that is probably true, especially those who believe that humanity has been dammed for the original sin. In the end, sex contributes to the aftermaths of Adam and Eva being thrown off the Eden, and sex is religiously described as having only the function of reproducing. Having a pleasure from sex is taboo, since sex is not meant to be enjoying, but purely a process to make children.

But hey, hello! Criminalizing some product because it is religiously considered only for one specific God-given purpose does not seem to fit the idea of secularism, and still, it does not justify the verdict of sex work being harmful in nature. Looking further beyond the tiny society we live in, many civilizations have honored sex as the source of life, and continue to do so. Sacred prostitution on the rivers of Tigris and Euphrates was practiced in the house of heaven where all women were ordered to give themselves to strange men once in their life time, taking their sacred money and refusing no one. In ancient Greece, Hetaera often enjoyed their high status more than other women. Phallus worshiping, religious sex, sacred marriage, and many other sexual rituals are still the cores of many belief in civilizations from East to West. Vietnam, Japan, Bhutan and many other conservative countries still have festivals that focus on the glory of sex, of yin-yang harmony and revered origin of life.

Finally, there is this argument of seeing the body as a temple of God, and hence not appropriate to sell, meaning to let the consumer have the absolute right over it, is faulty. However, the more precise term for prostitution is that sex workers rent a part of their body in a fixed period of time with well-defined restrictions. Nobody owns their body, and hence, it is not selling in its conventional meaning.
In short, prostitution should be seen from a realistic angle of life. The profession has been here since time immemorial, and it is here to stay. Denial or defense simply is not sustainable, and frankly, a big fat lie to ourselves. More than 70 countries have legalized it to varying degrees, including very conservative Muslim countries such as Bangladesh, Tunisia or strongly Catholic Mexico and many other in Latin America.

There should be no absolute urge to criminalize or venerate such a basic need as sex. To quote a comedian: "There is not much difference between going to a date and meeting a prostitute. In the former, you HOPE to get sex. In the latter, you are SURE to get sex".

Sunday, 18 January 2015

On the Charlie attack: The real questions we should ask

Here are the pieces I wrote for BBC and Muslim Village on Charlie attack
---
The attack on Charlie Hebdo is first and foremost an attack on France’s most fundamental value. Freedom of thought and speech was adopted during the revolution in the 18th century (Right of Man). French people are known for their love of arguments and rationales, so much that this has become their cultural identity. And rightfully, the country also has many extraordinary philosophers and thinkers. The Charlie attack therefore can be seen as an attack on the right to be French on the French soil.
However, there are questions we have taken for granted that we know the answer. Well, probably not.
 
1. Is this truly a clash between Islam and the West?
Let’s make a strong note that two of the victims are Muslims: Mustapha Ourrad – Charlie Hebdo’s copy editor, and Ahmed Merabet – a police officer. Twenty two Muslim countries condemned the attack, including countless of Muslims world-wide. Protests were held even in Ramallah, Palestine. Hezbollah leader stated that the attack is more offensive to Islam than the caricatures themselves.
Obviously, it cannot be Islam versus the West if Muslims are found on both side of the battle. In fact, Muslims are the first victims of terrorism and radical Islam. The number of Muslim being murdered by extremists is 8 times higher than that of non-Muslim.
Calling this incident a clash of Islam and the West also means denying that Muslims share some most fundamental human rights with the rest of humanity. It is a serious offence to perceive that because these people are Muslims, they don’t deserve to have the basic rights that Western people enjoy, simply because their values dictate the opposite.
Further, no one should forget that Islam, Christianity, and Judaism are related religions from Abrahamic system, all hailed from the Middle East. During the Golden Age, Islam advanced ahead the rest of the world in human right, freedom of speech and belief, as well as gender equality.
Today, millions of Muslims have been on the front as dissidents and activists, fighting for the same right of freedom and democracy, by all the same means that we know in the West: peaceful protests, opinion giving, and of course satire. They are the Muslim Charlie whom we don’t know, have not heard of, or denied the right to exist because we are hopelessly trapped in our own polarized thinking system of Us versus Them.
My personal tweet a few days ago went like this: “I am Mustapha – the cartoon editor who exercised the freedom to criticize his own religion and was murdered for doing so”.

2. Are Muslims responsible for the attack?
One of the most disgusting tweets in the last few days comes from media tycoon Rupert Murdoch. He wrote: “Maybe most Moslems peaceful, but until they recognize and destroy their growing jhadist cancer they must be held accountable”.
If we take this ridiculous tweet for real, that 1.6 billion Muslims have to be made responsible for the act of some radicals in the name of Islam, then every single one of us should immediately hang our head in shame. To be more specific, more than 2 billion Christians should be accountable for the Crusades since these were conducted in the name of Jesus, or 80 million Germans should be kept saying apology because Hitler murdered some 5 million innocent souls in the name of German pure blood and nationalism.
Similarly, nobody has the right to ask Muslims in all corners of the world to confirm their stand on being moderate. By doing so, you assume every single Muslim to be guilty of terrorism until they profess their view.
Muslims bear no particular responsibilities in this attack, except responsibilities that are expected to be exercised by law-abiding and decent citizens. They have been the victims of their co-religious radicals, they need not to become victims of everyone else. Their situation resembles that of other marginalized groups. A popular tweet of Sally Kohn hits this hypocrisy:
“Muslim shooter = entire religion guilty
Black shooter = entire race guilty
White shooter = mentally troubled lone wolf “
Author Rowling replied to Murdoch’s ignorant tweet: “I was born Christian. If that makes Rupert Murdoch my responsibility, I’ll auto-excommunicate”

3. Do the attackers deserve their martyr “titles”?
Kouachi brothers were reported to drink and smoke pots, an image that is far from what a decent Muslim is supposed to be, let alone a martyr.
They grew up without care from parents, very little education, jiggling on temporary jobs such as pizza delivery or at the supermarket. Unfortunately, being marginalized makes young people like them easy preys for religious radicals who manipulate the vulnerability of the situation.
Millions of Muslims who were born and raised in the West from immigrant families are prone to self-confusion and value clash. Their parents were too busy settling down in a new home land and did not or could not give the education needed for so big of a contrast and so complex an identity. Being French, Muslim, Arab, and Algerian (in this case of Kouachi) all at the same time together with all different customs and norms can be problem for young kids. Those that overcome this hiccup fare further, but not without struggles. Those that are left behind become the human robots of radicalism: “Are you confused with who you are? Let me give you your true identity. You are Islamist. Your country is the universal Islamic state. And your life purpose is to be a jihadist to serve God”. Problem solved!
Kouachi is a typical case. His marginalized youth was fully exploited by political grieves as he tried to fly to Iraq to fight against America’s invasion. Three years in an over-loaded prison put him in a heaven of radical Muslims and hardened the young man. At the core of the issue, it is much wiser to see his motivation from political point of view rather than a genuine cause from religious appeal.
Writer Joan Coal also supports this point of view by stating that Al-Qaeda’s intention was to trigger hatred on Muslims in France, creating distrust, promoting revenge and a collapse from inside.
According to Centre de Prevention Contre les Derives Sectaires Liees a l'Islam (CPDSI), two third of the French nationals volunteering to fight as jihadists in Syria are European converts. More statistics shows that more than one fourth of jihadist candidates come from Seine St Denis, known for its high rate of unemployment and family breakdown*
Professor Mathieu Guidere at University of Toulouse sees this phenomenon as a result of a how angry and misguided young people want to wage their own revolution in the vacuum of ideologies to counter-balance the often unegalitarian and ostracizing meta-structure of the modern world*.

4. Can violence be justified?
Freedom is never unlimited. There are the principle of harm (John Stuart Mill) and the principle of offense (Joel Feinberg) that dictate the limit someone can exercise his/her freedom. The issue here is that each person, each culture, and each nation has its own interpretation of what is harmful and offensive, as well as the acceptable threshold of freedom. This is stated in the constitution and law. In case of conflicts, parties can sue each other for crossing the red line. Charlie Hebdo has been sued before.
So the rule of the game is very clear. One needs to pick equivalent weapon for a fair play. The attack on Charlie violated this rule. It is as if one has entered the ring with a stick and the other armed himself with a gun. One’s purpose is to have a fearless fight while the other’s purpose is to kill the opponent, so no more fights EVER can be played.
Honestly, Charlie Hebdo is a tad too much for my taste. In many other countries, their drawings can be downright hate speech. A serious law suit can see them closing down and getting a new job. However, their right to exist in France is undebatable, unless a French court issues a verdict that their work is harmful for the society. This is the foundation of a law-enforcement country. Nobody has the right to hijack the legal system and take law in their own hands.
For Ahmed the police officer, his death is a powerful statement of this very fundamental right: “Chalie Hebdo offended my religion. And I died protecting their right to offend, and my right to be offended”.
Within the boundaries of laws, this is the only choice to do since it is the only lawful way to give everyone a chance to fight back (even with equal amount of offensiveness), and retrieve the justice.

5. What’s next?
It is understandable that many of us are suspicious towards Muslims. Very likely, most of us have never communicated properly with a Muslim, let alone befriend with them. Their distorted profile is formed by breaking news where every attack is overdone with religious tone. According to PEW, 27% of the French dislike Muslim. The number is 33% in Italy and 64% in Germany.
The attack on Charlie also reminds us to re-examine our right to freedom of speech, since it never separates from the responsibility to our actions. We can rest assure that the law protects our right to be offensive, but we should also listen to our Jimini cricket of conscience. As Sally Kohn said: “When I open my mouth, I don’t want to be part of the problem, I want to be part of the solution”.
Since the war on terror in 2001, terrorism has even increased. In a "chemotherapy treatment" style, this war not only indiscriminately kills both cancerous and healthy cells, but also spreads the disease to other parts of the body. Hence, it is wise to look at the problem and see if our solution is actually counter-active. For example, if we know that the core of the issue are not religious but political and economical grieves, then despite the label it wages, we should be cautious when to bring Islam into this context. It is probably for this reason that Obama spokesman Josh Earnest said , “We have chosen not to use that label [radical Islam] because it doesn't seem to accurately describe what happened.”
After all, we also don't seem to fight with terrorism with appropriate weapons. 90% of the jihadists are recruited via social networks. Radical individuals and organizations from Qatar and Saudi Arabia bump hundred millions of dollars in spreading Wahhabism doctrine through free books, outlets, and broadcasting channels. We can't win this battle if we do not use a weapon of equivalence. Immagine what a power it can be if the government and other faith organizations have resources to sponsor a deep-rooted network of counter-radicalism, run by the Muslims, advocated by the Muslims, and policed by the Muslims *.
Finally, what we can do to deal with extremism is NOT to act the same. Letting a battle cry to kill the extremists makes us no worthier than the extremists themselves. We lose the battle by letting the demons demonize us. In Norway, the country replied to Utoya massacre NOT with a war on terror but a promise to bring even more democracy, more openness, and more freedom *.
I am curious whether similar thing will happen in France, whether Le Pen will mount, whether people can understand that 5 million French Muslims are actually French. They are here to stay. They cannot and will not go anywhere since this is their homeland. They are part of France’s blood and flesh, inseparable. And when they can gain a decent forum, those that have been voiceless will voice surprisingly the very best of French values: Liberty, Equality, and Fraternity.
(*) These paragraphs are not included in the published piece.

Wednesday, 26 November 2014

Sex, Sexuality and Sin at the Dead Sea

Dear everyone,
Here is my first attempt to self-publish on Kindle Direct. The book-chapter-to-be is on sale on Amazon as an article with the title "Sex, Sexuality, and Sin at the Dead Sea".
This is part of a series detailing my field trip at the height of the Arab Spring: "Alone, Asian, and Atheist in the Middle East". Check it out to see why you can't be more wrong to assume that this region is a monolith of barren sex life. Check it out to know why 13% of prostitutes in Morocco are still virgins. And check it out to join the discussion with me on how and what way the use of Western terminologies have cornered homosexuals in the Middle East into a religious suicide.
This article is a personal account of my observations and research whilst I stayed in Jordan. Here in the land of the Dead Sea, I encountered incidents that helped me look at sex and sexuality in the Middle East from a totally different angle. The spirit of the Dead Sea is far more alive and kicking than any image which mainstream media has ever created. 
When I was still a teenage girl in Vietnam reading about faraway places, the Middle East appeared to be a fairy tale land full of romantic love stories. It seemed to be full of intrigue, lustful decadence, secret lecherous harems, where princely young men passionately fought for exotic beauty. Now in our modern era, the opposite idea prevails: the Middle East through the lens of mainstream media is sexually barren, horribly oppressed while love can be considered a transgression rather than a natural human life event to be celebrated.
After living in this fascinating region for a while, both seem flawed to me. Every single person walking the street may very well be occupied by both sides of life: one is so conservative, even to the level of being almost archaic and feeling primitive; the other can be sensual, erotic and even rebellious. Hidden under any flowing robe can be some repressed desire, and averted modest eyes can be sizzling and fizzing with lust.   
Curious?
You can click on the link below and the article will be in your kindle or PC in a few seconds.
Happy reading!
---
Với những bạn đã mong chờ cuốn Con Đường Hồi Giáo bản tiếng Anh (Alone, Asian, and Atheist in the Middle East), xin lỗi vì đã trễ hẹn. Thay vì một bữa no căng, mời bạn thưởng thức từng chương một theo kiểu vừa nhấm nháp vừa thúc giục chủ nhà vậy nhé J
Nếu bạn đã có Kindle, bạn có thể mua thẳng từ Amazon và đọc sau vài giây.
Nếu bạn không dùng Kindle, phía bên tay phải ở dưới cùng của box "Try it free" là link để bạn download Kindle for PC. Bạn có thể dùng phần mềm này để đọc các sản phẩm của kindle trên máy tính, điện thoại hoặc tablet.
Happy reading!

Saturday, 15 November 2014

When will Mecca welcome a Christian prayer?

Imam Khalifa El-Krif performs a Muslim call to prayer in an interfaith service aimed at combating anti-muslim bigotry held at The National Cathedral in Washington, DC on June 27, 2011. A rabbi, imam and reverend read selected passages and offered introspect from the Torah and the Koran as well as the Bible (Getty Images)


Yesterday, the national Washington Cathedral opened the door to welcome its first Muslim prayer. This is more than an act of hospitality, it is a brave step to show the world that Christianity and Islam come from the same root, that the followers are siblings and able to live peacefully under one roof. Let's us not forget that Prophet Muhammad invited his Christian guests to pray in Medina mosque, laying the foundation for interfaith trust and friendship. 

Similar acts of trust and friendship are not hard to find, even in the modern time. Minhaj - uh- Quran mosque in Pakistan invited Christians to pray in 2002. Scottish church St John’s Episcopal has become the first in the UK to share its premises with Muslim worshipers, welcoming hundreds of Muslims praying five times a day in their building as the nearby mosque was so small that they were forced to pray outside. In 2011, two Florida churches were opening their doors to Muslim groups. The University of Chicago even removed pews (rows of chairs) in its chapel to accommodate Muslim students to pray. During the bombing in Gaza, Muslims were invited to pray in Saint Porphyrius Church. And more powerful than ever, Pope Francis held several interfaith prayers in Vatican this year where the Islamic prayer was echoed all over the ultimate heart land of Catholics. 

When will we see such an event happening in Mecca? 

---

Ngày hôm qua, một sự kiện quan trọng diễn ra tại nhà thờ Washington khi cánh cửa ngôi nhà của Thiên Chúa giáo mở rộng đón chào một buổi thánh lễ của Hồi giáo. Tiếng cầu kinh Hồi giáo vang lên trong ngôi nhà của Thiên Chúa gửi đến cho thế giới một thông điệp mạnh mẽ: "Các tôn giáo dòng Abraham là con cùng cha cùng mẹ, thờ cùng một Thượng Đế và hoàn toàn có thể chung sống yên lành bên nhau".

Trở lại thế kỷ thứ 7, thiên sứ Muhammad khi đón tiếp những vị khách Thiên Chúa tới thăm đã mời họ cầu nguyện trong thánh đường Hồi giáo Madina. Mối quan hệ giữa hai nhánh tôn giáo của Abrahamic suốt 1400 năm qua được đánh dấu bằng cạnh tranh, nhưng cũng không kém phần thiện chí. Kể cả trong một tương quan thế giới đầy xung khắc như hiện nay, Thánh đường Hồi Minhaj - uh- Quran ở Pakistan mở cửa đón người Thiên Chúa vào làm lễ năm 2002. Nhà thờ Thiên Chúa Scottish St John’s Episcopal là nơi đầu tiên ở Anh mời tín đồ Hồi vào làm lễ khi thấy họ phải cầu nguyện ngoài đường vì thánh đường chật chội. Năm 2011, hai nhà thờ khác ở Florida cũng mở cửa đón chào người Hồi. Nhà nguyện của ĐH Chicago thậm chí phá bỏ nhiều hàng ghế để lấy chỗ cho SV Hồi quỳ lạy. Giữa những đợt đánh bom ác liệt ở Gaza, người Hồi vừa lánh nạn vừa cầu nguyện trong thánh đường của nhà thờ Thiên Chúa Saint Porphyrius. Nhà vô địch của giải hòa tôn giáo có lẽ là Giáo hoàng Francis khi ông làm chủ nhà tổ chức hàng loạt buổi lễ Hồi giáo/Do thái giáo trong khuôn viên của tòa thánh Vatican, làm nên một điều thần kỳ mà chỉ có Giáo hoàng mới có thể biến thành hiện thực: tiếng cầu kinh Hồi giáo vang vọng trong trái tim thiêng liêng của Công giáo.

Cho đến bao giờ thì một buổi lễ tương tự mới có thể diễn ra ở trái tim thiêng liêng của Hồi giáo: Mecca?

(Tranh thủ than thở: Trong cuốn Con Đường Hồi Giáo, tôi kể rằng mình mất 2 năm không xin được visa đi Saudi, đơn giản vì Saudi đóng cửa hoàn toàn không hề có khách du lịch, chỉ có khách hành hương người Hồi đi theo tiêu chuẩn hàng năm. Đến đặt chân vào Saudi còn là một nhiệm vụ bất khả thi như vậy, nói gì đến Mecca?)Sunday, 21 September 2014

IS and the conspiracies

A piece I wrote for BBC Vietnam on the IS, tackling some of the common conspiracies among the Muslims I have been talking to recently. Here is the summary:

1. Who funds the IS?
Conspiracies: Israel (of course), Jews, the US
Reality check: IS gets its revenues mainly from two sources: oil and the Gulf. They are Taliban with oil. Each day IS can sell up to 30.000 barrels, with black market price around $25-60, pocketing 2-3 million dollars. Middle men take care of the process, selling oil to local business beyond Turkey and to Assad regime itself. Assad and IS are “frienemy”, reaping benefit from the war economy and the status quo. Note that Al-Qaeda needed only 30 millions/ year to maintain its terrorist network and only 1 million to prepare for September 11.

2. Who created the IS?
Conspiracies: Israel (of course), Jews, the US
Reality check: The spiritual father of IS is none other than Wahhabism. IS has been funded by individuals and organizations from Saudi, Qatar and Kuwait who support an extreme version of Sunni Islam. 
Back in 1744, the Saud family and Muhammad ibn Abd al Wahhab swore a traditional Muslim oath in which they promised to work together to establish a state run according to puritanical Islamic principles. Politics and religions were married in a relationship which allowed both parties to secure power in the name of the one and the only "true Islam". Since then, the cancer of Wahhabi’s radicalism has taken root in the Kingdom, despite the King’s gradual reforms.
IS’s foreign soldiers come from various countries where Wahhabism has spread its extreme doctrine with oil money, converting mosques, putting imams on payrolls, stocking religious books, sponsoring young scholars to live and study in Saudi and then return home to teach Wahhabism and radicalize local believers.
All over the world, diverse Saudis networks and individuals have spent 70 billions to spread out its radical doctrine, according to David Kaplan. Saudi has funded more than 1500 mosques, 202 colleges, and 210 religion centers. How many of them are soaked with Wahhabism is an open question for us all. Osama bin Ladin himself came from a billionaire family in Saudi and used his fortune to set up Al-Qaeda networks of Sunni extremists. 
The IS, hence, is capable to take root on global scale much easier than we can imagine. Each jihadist returns will bring a seed of the IS. The most fertile ground is everywhere to find, as long as it is imbued with oil money from radical Wahhabist patronages in the Gulf.
---
Bài Phương Mai mới viết cho BBC về IS. Để biết thêm về sự nguy hiểm của Wahhabism, bạn có thể tìm đọc thêm chương Saudi trong cuốn "Con Đường Hồi giáo" tôi vừa xuất bản.