Wednesday, 18 July 2012

Smoking as a sign of liberationEverywhere in Middle East there are more and more women smoking. It is seen as a sign of liberation. I took this picture in front of Umayad Mosque in Damascus where groups of local hang around all day. In Syria, 20% of the women and 60% of the men smoke, ether cigarette or water pipe, despite the fatwa issued by Higher Council in 2007. According to Islam, smoking is a slow way of committing suicide, which is strictly forbidden.

Hình ảnh những cô gái Hồi giáo trùm khăn lặng lẽ hút thuốc hoặc phà khói shisha nghi ngút quanh bàn cafe ngày càng trở nên phổ biến khắp Trung Đông. Cũng giống như nhiều nơi trên thế giới, phụ nữ hút thuốc là một trong những dấu hiệu của tự do và bình đẳng giới, dù đây là một chỉ số gây khá nhiều tranh cãi. Mặc dù Ủy ban tôn giáo đã tuyên bố hút thuốc là hình thức tự hủy hoại bản thân như "một cái chết chậm", một trong những điều nghiêm cấm của Hồi Giáo, tại Syria, 20% phụ nữ và 60% nam giới chìm trong khói thuốc. Cô gái trong bức ảnh này ngồi trước thềm thánh đường Umayad ở Damascus với hàng trăm người lại qua, mắt lim dim, tay búng thuốc, vô cùng sảng khoái :) Khà...!

No comments:

Post a Comment

For COMMENT AS and selecting profile, please choose:
1. NAME/URL and fill your name or email in.
2. Ignore URL if you don't have a website.

Để lựa chọn PROFILE cho COMMENT AS, xin click:
1. NAME/URL. Bạn điền tên hoặc email vào NAME
2. Bỏ qua URL nếu bạn không có trang web cá nhân