Friday, 28 February 2014

A newspaper down


Vietnam ranks 172/179 on Press Freedom Index, above infamous countries of despots such as China, North Korea, Syria and Iran. Today, one of its top newspapers, is officially terminated. A few months ago, its staff of more than 100 submitted a desperate proposal to continue, but was turned down. Its death was decided despite possibilities to live.

Rumor has it that Sai Gon Tiep Thi has been attracting too many problems for pursuing a different format of media and harsh critics.

Media is manipulated everywhere. However, Vietnam brings it to a whole new level. It is not just some hidden agenda or sophisticated lobbies, but media is seen as a tool of the ruling party. The definition of journalism has been twisted, and the so-called free media should be read propaganda.

I contributed for this newspaper at its height. The last edition of Sai Gon Tiep Thi reads: "Thank you for being with us. 1995-2014"

---
Ngày hôm nay, tôi muốn gửi đến những người làm báo SGTT một lời cảm ơn vì những năm tháng cống hiến. Thực ở trong lòng, tôi muốn cảm ơn một người vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn: anh Hà Tân Cương. Cuốn sách "Tôi là một con lừa" xuất bản năm ngoái chính là tập hợp 8 bài viết cho SGTT nguyệt san. Tôi còn nhớ khi đang chát trên yahoo, anh hào hứng: "Anh thầu hết! Trả 200 đô/bài. Chịu không?"  Những bài tôi đăng trên SGTT không những là những bài được trả nhuận bút cao nhất ở thời điểm đó, mà còn là những bài được biên tập chỉn chu nhất, tức là không chỉ có cắt xén cho vừa trang mà là thu gọn "câu" để giữ gìn cái "ý". Cuốn sách của tôi thành công một phần lớn bởi sự lọc chọn ý tưởng và bản lĩnh biên tập của anh trong thời điểm nội dung sách vẫn chỉ là những bài báo phôi thai. 

SGTT chết hẳn nhiên do nhiều lý do, sự thiếu hiệu quả về mặt tài chính và chất lượng báo đã kém đi. Tuy nhiên, nếu đó là lý do thật sự thì tại sao không để nó tự chết để làm gương cho làng báo mà phải đập cho chết. Đến mức hơn 100 nhân sự phải viết thư cầu cứu xin được sống thêm vài năm để chứng tỏ bản lĩnh mà vẫn không được đồng ý?

Đồn rằng SGTT bị bức tử vì có một phong cách làm báo khảng khái, dám đối đầu với sự thật. Nếu vậy thì tôi tin tinh thần quật cường đó không thể gục ngã dễ dàng. Nó sẽ như một bông bồ công anh bị thổi tung trong gió nhưng không vì thế mà ngừng nhịp sống, từng hạt cây sẽ bay đi, sẽ nảy lộc đâm chồi, và chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ có cả một rừng bồ công anh. Các đồng nghiệp của tôi: Đừng nản chí!

No comments:

Post a Comment

For COMMENT AS and selecting profile, please choose:
1. NAME/URL and fill your name or email in.
2. Ignore URL if you don't have a website.

Để lựa chọn PROFILE cho COMMENT AS, xin click:
1. NAME/URL. Bạn điền tên hoặc email vào NAME
2. Bỏ qua URL nếu bạn không có trang web cá nhân