Thursday, 17 September 2015

Refugee crisis tests Islam’s fundamental tenet of Ummah
Published on Islamic Monthly 
German Chancellor Angela Merkel recently stated that the migrant crisis is testing European core values and that Europe is facing a humanitarian crisis that shows no sign of letting up. With Germany expecting to receive the most number of asylum applications this year — 800,000 — Merkel called on all European Union countries to show an equal willingness to help.
Strangely, in the Muslim world, there is a deafening silence from Syria’s neighbor: the Gulf region. The oil-rich countries have not offered asylum to their Muslim neighbors. Not only is the Gulf much richer than many EU countries still deep in the financial crisis, it is closer to Syria, shares the same language and, most importantly, the same religion that dictates a strong community (Ummah) of Muslims as a basic tenet. Yet, the Gulf has closed its doors, turned away from the tragedy, and assumed that giving some money to refugee camps is enough to show empathy.
Since 2011, the U.S. has given $4.3 billion to Syrian refugees, Kuwait $1.2 billion, Saudi Arabia $597 million and Qatar $244 million. Gulf countries can arrange to bring in a large number of expatriates that perhaps would double or triple their population, but have refused to make resettlement or employment an option for a single Syrian refugee.
The media and public are focusing on Europe in calling on it to open its doors to refugees and European leaders are tackling the question, but no such calls are being made of the Gulf’s responsibility, something activist Faisal Saeed Al Mutar calls “the racism of lower expectation.” Ignoring the responsibility of the Gulf means that we expect Europeans to be naturally kinder and more humane than people from the Gulf.
To assume that this difference is a default is demeaning and degrading for anyone from the Gulf countries. We should refuse to accept the assumption that all our friends and colleagues in the Gulf have less empathy, less of a human heart than those in Europe.
The refugee crisis is also testing how Muslim countries are genuinely practicing the true meaning of Ummah. Used by Prophet Muhammad in his Constitution of Medina, the term “Ummah” originally meant a community where people from all religions — regardless of whether one was a pagan, Jew, Christian or Muslim — can live peacefully together. Based on this definition alone, Europe has more potential to become a much better Ummah than the homeland of Islam.
With Iraq bordering Syria, the Gulf is much closer than Europe, which is months of walking, a sea of sharks and drowning away. If the Gulf continues to close its border to Syrian refugees, the countries are proving that they deserve the racism of lower expectation and fall behind Western countries in creating a true Ummah. Muslims and non-Muslims, wealthy Western countries and wealthy Gulf countries should show their humanity to this horrendous refugee crisis.
---
Trong đạo Hồi, khái niệm Ummah vô cùng quan trọng. Khi Muhammad rời Mecca chạy tị nạn đến Medina, ông nhanh chóng chiếm được sự tôn trọng của cộng đồng dân cư ở đây, lúc đó là một thành phố đa sắc tộc gồm rất nhiều người Do Thái, Thiên Chúa, Pagan (đa thần giáo), và những tín đồ cải đạo đầu tiên của Hồi giáo. Họ bầu ông làm người lãnh đạo trong các cuộc đàm phán. Với tư cách là một người ngoài cuộc, Muhammad đã thể hiện sự công minh của mình khi thiết lập Hiến Pháp thành Medina, trong đó từ Ummah được dùng để chỉ một cộng đồng đa sắc tộc sống với nhau hoà bình, hữu nghị.
Từ Ummah sau đó bị bóp méo, và dần dần ý nghĩa của nó hoàn toàn thay đổi, không dùng để chỉ một cộng đồng đa sắc tộc chung sống tương trợ lẫn nhau nữa mà để chỉ bó hẹp trong cộng đồng Hồi giáo, gạt các tôn giáo khác ra ngoài định nghĩa. Medina, Mecca không còn là những thành phố tự trị của cộng đồng đa sắc tộc mà dưới quyền cai trị của chính quyền Ả Rập Saudi (vốn là một bộ tộc ở nơi khác đến đánh chiếm ở thế kỷ 19) hiện nay thậm chỉ chỉ cho phép người Hồi đặt chân vào.
Khái niệm Ummah chỉ là một trong vô vàn triết lý và khái niệm của Hồi giáo đã dần dần bị đổi thay theo dòng lịch sử. Tệ hơn nữa, Ummah còn bị các phần tủ cực đoan dùng như thể một lý tưởng đế quốc Hồi giáo toàn cầu (Islamism) với mục tiêu cải đạo và đặt cả thế giới dưới luật lệ Hồi giáo.
Nếu chúng ta quay trở về ý nghĩa nguyên bản của Ummah thì chúng ta có thể nhìn nhận cuộc khủng hoảng tị nạn hiện nay từ một góc độ rất khác. Trong khi rất nhiều nước châu Âu đau đầu với việc làm sao có thể tiếp nhận số nạn nhân chiến tranh khổng lồ thì những quốc gia giàu có vùng Vịnh đóng chặt cửa, từ chối không nhận bất cứ một nguời tị nạn nào. Những quốc gia này có thể phân phối công ăn việc làm cho một khối lượng người nước ngoài lớn gấp đôi, thậm chí gấp 10 lần số dân bản xứ, nhưng lại từ chối giúp đỡ chính những tín đồ cùng tôn giáo. Ả Rập Saudi sở hữu những chiếc lều hiện đại có cài đặt máy lạnh với sức chứa 3 triệu người, nhưng kiên quyết bỏ không. Lưu ý là toàn Syria có 4 triệu nguời chạy tị nạn. Hài hước hơn, Saudi còn tuyên bố rằng họ sẵn sàng giúp Đức (nhận 800.000 tị nạn năm nay) xây 200 thánh đường Hồi giáo - một cử chỉ thể hiện âm mưu truyền bá tôn giáo cực đoan dòng Wahhabism của Saudi hơn là một nghĩa cử giúp đỡ đồng loại. Xây thánh đường cho nạn nhân chiến tranh thì có khác gì đưa kinh thánh cho người chết đói?
Thật vô lý khi chúng ta kêu gào các quốc gia châu Âu giàu có phải khoan dung, phải độ lượng, trong khi mặc định chấp nhận các quốc gia vùng Vịnh giàu có gấp hàng chục hàng trăm lần nhưng lại có thái độ dửng dưng với nỗi đau của nguời vừa là hàng xóm, vừa là tín đồ cùng tôn giáo. Về nguyên tắc, đây là sự phân biệt chủng tộc, bởi chúng ta mặc định đã là Tây Âu thì đương nhiên là tốt hơn, tình người hơn các sắc dân khác.
Tôi không chấp nhận. Tôi phản đối việc phải chấp nhận rằng những người bạn, người đồng nghiệp của tôi ở vùng Vịnh là những kẻ không có nhiều tình thương và sự khoan dung bằng những nguời bạn và đồng nghiệp của tôi ở châu Âu. 
Nếu căn cứ vào ý nghĩa nguyên bản của Ummah, thì châu Âu đang trở thành một Ummah tốt đẹp hơn nhiều lần chính quê hương của Hồi giáo. 

No comments:

Post a Comment

For COMMENT AS and selecting profile, please choose:
1. NAME/URL and fill your name or email in.
2. Ignore URL if you don't have a website.

Để lựa chọn PROFILE cho COMMENT AS, xin click:
1. NAME/URL. Bạn điền tên hoặc email vào NAME
2. Bỏ qua URL nếu bạn không có trang web cá nhân